Bågens form är lättburen och kommer i fina acetater.