Midtown är en uppdaterad klassisker. Kombinationen av metall och acetat blir en fin kontrast.